Politika kvalitete

U proizvodnoj djelatnosti i dalje imamo cilj biti lider svoje regije. Svakodnevna komunikacija s komitentima, poznavanje svakog pojedinog gospodarstva uključenog u poslovanje, osigurava nam sigurno poslovanje i čvrsti položaj u regiji. Ispunjavanje zahtjeva i očekivanja kupca naš je osnovni kriterij kvalitete. Na taj način podržavamo povjerenje kupca nastojeći da svakom isporukom stvaramo preporuku za daljnji posao i tako osiguramo svoje mjesto na tržištu.

Kao izraz trajnog opredjeljenja za poslovanje po načelima norme ISO 9001 nastala je odluka o uvođenju i primjeni sustava kvalitete. Politiku kvalitete primjenjujemo kako bismo povećali ugled tvrtke, te ostvarili radnu okolinu u kojoj vladaju stručnost, kreativnost i zadovoljstvo te se obvezujemo na slijedeće:

 • pronalaziti tržišne niše u kojima ćemo moći osigurati vlastitu profitabilnost i održivost poslovanja,
 • neprekidno poboljšavati učinkovitost procesa te prikladnost, primjerenost i djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljem zahtjeva normi ISO 9001,
 • podizati svijest svih zaposlenika o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu, o potrebi očuvanja okoliša i podizanja razine energetske učinkovitosti te o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,
 • planirati i provoditi usavršavanje ljudskih resursa na svim razinama organizacije sukladno zahtjevima predmetnih normi,
 • trajno usklađivati djelovanje s primjenjivom zakonskom regulativom,
 • sustavno procjenjivati i analizirati opasnosti i rizike povezane sa zdravljem i sigurnošću na radu te poduzimati mjere za sprječavanje ozljeda i bolesti,
 • sustavno poboljšavati odnos prema okolišu,
 • podupirati nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga koji utječu na energetske performanse,
 • razvijati i njegovati uzajamno korisne odnose s dobavljačima i kooperantima te ih poticati na poboljšanje odnosa prema kvaliteti, okolišu, energiji te zdravlju i sigurnosti na radu,
 • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve kvalitete, okoliša, energije te zdravlja i sigurnosti na radu,
 • poštivati načela odgovornosti, transparentnosti, etičkog ponašanja, poštivanje interesa zainteresiranih strana, poštivanje primjenjive nacionalne i međunarodne regulative te normi ponašanja i ljudskih prava.

Kvaliteta nastaje na svakom radnom mjestu – u proizvodnji, distribuciji, upravi. Svi djelatnici tvrtke uključeni su u ostvarivanje ciljeva politike kvalitete te imaju primarnu odgovornost za kvalitetu vlastitog rada, sukladno utvrđenim odgovornostima i ovlaštenjima. Uprava Društva će osigurati sve materijalne, financijske i kadrovske resurse potrebne za djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom te ostvarenje ove Politike kvalitete.

Direktor Željko Katavić

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom prihvaćate uvjete korištenja. više

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom prihvaćate uvjete korištenja.

Zatvori